Сдружение ОМЕГА

Мисия на неправителствената организация

Основната мисия на Сдружение ОМЕГА е да създава нови възможности за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот, приобщаването им към европейските ценности и стандарти, и мотивирането им за образование и заетост чрез предоставяне на младежки информационни и консултантски услуги в Кърджали и региона.

Цели на организацията

Целите на Сдружението са изцяло свързани с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот по отношение на развитието на младите хора.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info