КОНТАКТИ

Област:
Кърджали

Град:
Кърджали

Пощенски код:
6600

Адрес:
бул. България 47

Мобилен телефон:

Телефон:
+359884444356

Ел.поща:
omega.ngo@gmail.com

Интернет страница:
http://omega-ngo.com/
http://omega.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info